Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Sludge / สลัดจ์ หรือกากตะกอน

สลัดจ์ หรือกากตะกอน

1.  ตะกอนมีลักษณะคล้ายโคลน เช่น ตะกอนในระบบบำบัดน้ำเสียด้วยกระบวนการแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (activated sludge process)

2.  เกล็ดน้ำแข็งขนาดเล็กที่ผสมอยู่ในของเหลว(เข้าชม 445 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก