Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Tension / ความตึง, ความเครียด

เป็นการกระทำของแรง 2 แรง ที่มีทิศทางตรงข้ามกันต่อวัสดุ โดยแรงทั้ง 2 นี้ จะพยายามทำให้เนื้อวัสดุแยกหรือยืดออกจากกัน(เข้าชม 518 ครั้ง)

สมัครสมาชิก