Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Agglomerator

อุปกรณ์ที่ทำให้อาหารผง เช่น กาแฟผง รวมตัวกันเป็นก้อนหลังจากการทำแห้ง ด้วย spray drier มาแล้วนำอาหารผงมาเสปร์ยน้ำ เพื่อให้อนุภาคอาหารผงจับตัวกันหลวมๆ แล้วนำไปทำให้แห้งอีกครั้งหนี่ง วิธีการนี้เรียกว่า agglomeration มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาหารผงละลายได้ดีขึ้น(เข้าชม 530 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก