Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Cross section / การตัดตามขวาง

การตัดตามขวาง เป็นการตัดผ่าขวางตามรูปร่างของวัตถุ(เข้าชม 725 ครั้ง)

สมัครสมาชิก