Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Centrifugal atomizer

Centrifugal atomizer หรือ Centrifugal disk atomizer เป็น atomizer ชนิดหนี่ง ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย (spray drier)

Centrifugal atomizer ที่มีลักษณะเป็นจาน (disk) ซึ่งหมุนเร็วมาก (6,000-20,000 รอบ/นาที) จึงไม่ต้องใช้ความดันสูง โดยอาหารเหลวจะไหลลงบริเวณใกล้กับจุดศูนย์กลางของจาน และถูกเหวี่ยงออกเป็นละอองฝอยด้วยแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ (centrifugal force) ให้ของเหลวกระจายออกด้านข้างของจานเป็นละอองเล็กๆ ซึ่งจะถูกทำให้แห้งโดยลมร้อน ที่อาจจะเป่าสวนทางหรือไปทางเดียวกับละอองก็ได้ ช่วงเวลาที่ละอองมีอุณหภูมิสูงจะสั้นมาก เพราะเมื่อกระทบกับอากาศร้อนแล้วการระเหยของน้ำจะเกิดขึ้นทำให้ผงแห้งและถูกแยกออกจากลมด้วยอุปกรณ์แยก เช่น ไซโคลน (cyclone)

อนุภาคของผงแห้งจะแปรผันโดยตรงกับอัตราการไหล และความหนืดของอาหารเหลว และแปรผกผันกับอัตราการหมุนและเส้นผ่านศูนย์กลางของจานหมุน ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่มีความหนืดสูง ไม่เป็นเนื้อเดียว ซึ่งอาจมีปัญหาการอุดตันหัวฉีด

 (เข้าชม 870 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก