Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Absolute Zero Temperature / อุณภูมิศูนย์องศาสัมบูรณ์

เท่ากับอุณหภูมิ 0 เคลวิน (Kelvin) ซึ่งเท่ากับ - 273.15°C หรือ -459.67°F เป็นอุณหภูมิที่อนุภาคทุกชนิดจะหยุดนิ่ง ไม่มีการเคลื่อนที่ หรือมีพลังงานจลน์เป็นศูนย์(เข้าชม 883 ครั้ง)

สมัครสมาชิก