Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Activation energy / พลังงานกระตุ้น

พลังงานกระตุ้น (activation energy) คือ พลังงานที่ต่ำสุดที่ใช้เพื่อกระตุ้นปฏิกิริยาทางเคมี ปฏิกิริยาที่มีพลังงานกระตุ้นต่ำจะเกิดได้รวดเร็ว ปัจจัยที่ทำให้พลังงานกระตุ้นลดลง ได้แก่ ความร้อน เอนไซม์ (enzyme) แสง และรังสี(เข้าชม 2,085 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก