Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Case hardening / การเกิดเปลือกแข็ง

การเกิดเปลือกแข็งของชิ้นอาหารแห้ง เกิดขึ้นระหว่างการทำแห้ง (dehydration) อาหาร ที่ใช้อุณหภูมิสูงเกินไป ทำให้ผิวของอาหารสุก เกิดเป็นเปลือกแข็งหุ้ม ในขณะที่ความชื้นในภายในชิ้นอาหารยังมีอยู่สูง น้ำภายในชิ้นอาหารจะระเหยออกยากขึ้น และอาจทำให้การทำแห้งไม่สมบูรณ์(เข้าชม 1,078 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก