Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

เหนียว

เหนียว เป็นลักษณะเนื้อสัมผัส (texture properties) ของอาหารที่บ่งบอกถึงความต้านทานการเคี้ยว หรือแรงดึง

  • ลักษณะของอาหารที่เหนียว เคี้ยวได้ยาก (chewy ) เช่น เนื้อสัตว์


(เข้าชม 376 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก