Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Degumming / การกำจัดกัม

การกำจัดกัม (deguming ) คือขั้นตอนในกระบวนการผลิตน้ำมันพืชบริสุทธิ์ (refining) เป็นกระบวนการภายหลังจากการบีบ (pressing) หรือการสกัดด้วยสารละลาย (solvent extraction) มีวัตถุประสงค์ เพื่อกำจัดสารประกอบอื่นที่อยู่ปนกับไตรกลีเซอไรด์ (triglyceride) เช่น สารกลุ่มฟอสโฟลิพิด (phospholipid) หรือสารประกอบเชิงซ้อนของลิพิดและโปรตีน (fat-protein complex) โดยใช้น้ำหรือไอน้ำผสมกับน้ำมัน สารประกอบที่ละลายในน้ำจะแยกตัวออกมา แล้วแยกออกด้วยการกรอง (filtration) หรือการเหวี่ยง (centrifuge) ออกจากน้ำมันพืช ซึ่งหากไม่กำจัดออกจะเป็นสาเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกลิ่นรสของน้ำมันได้ง่าย(เข้าชม 1,231 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก