connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Dry ice / น้ำแข็งแห้ง

น้ำแข็งแห้ง (dry ice) คือคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในสถานะของแข็ง อาจเรียกว่า คาร์บอนไดออกไซด์แข็ง น้ำแข็งแห้งที่บรรยากาศ มีอุณหภูมิเย็นจัดถึง -78.5 องศาเซลเซียส  ซึ่งต่ำกว่าน้ำแข็งธรรมดามาก และที่อุณหภูมิห้อง น้ำแข็งแห้งจะระเหิดกลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยที่ไม่มีการหลอมละลายเป็นของเหลว ที่เปียกแฉะเหมือนน้ำแข็งทั่วไป

การผลิตน้ำแข็งแห้ง

การผลิตน้ำแข็งแห้งได้จากการนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้บริสุทธิ์และปราศจากความชื้นมาผ่านกระบวนการอัด เพื่อเพิ่มความดันให้สูงขึ้น และเพื่อให้เปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว แล้วลดอุณหภูมิลงภายใต้ความดันสูงทำให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีสถานะเป็นของแข็ง

คาร์บอนไดออกไซด์มีรูปร่าง และขนาดต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ ซึ่งมีทั้งรูปแบบเป็นก้อน (block) เป็นแท่ง (pellet) หรืออัดเป็นแผ่น (slice) ขนาดตั้งแต่ 0.5 ถึง 1.5 กิโลกรัม

 

ประโยชน์ของน้ำแข็งแห้งในอุตสาหกรรมอาหาร

ในอุตสาหกรรมอาหาร ใช้น้ำแข็งแห้งเพื่อการแช่เยือกแข็ง (freezing) อาหาร และใช้เพื่อควบคุมอุณหภูมิระหว่างการขนส่งสินค้า เพื่อขายปลีกอาหาร ระหว่างรอการเสริฟ อาหาร แช่เยือกแข็ง เช่น เนื้อสัตว์ อาหารทะเลแช่เยือกแข็ง และไอศกรีม

 (เข้าชม 852 ครั้ง)

สมัครสมาชิก