Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Emulsification / อิมัลซิฟิเคชัน

การทำให้เกิดอิมัลชัน (emulsion) เพื่อให้ของเหลวแตกตัวเป็นหยดเล็กๆและกระจายอยู่ในตัวกลาง อาจมีการเติมอิมัลซิไฟเออร์ (emulisfier) ลงไปด้วย

วิธีการ

  • การฮอโมจิไนซ์ ด้วยเครื่องฮอโมจีไนเซอร์ (homogenizer)
  • การใช้ ultrasonic


(เข้าชม 869 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก