Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Combustion / การเผาไหม้ การสันดาป

เป็นปฏิกิริยาทางเคมีของสารในกลุ่มไฮโดรคาร์บอนกับออกซิเจน มีการคายความร้อนและแสง เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิง(เข้าชม 547 ครั้ง)

สมัครสมาชิก