connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Combustion / การเผาไหม้ การสันดาป

เป็นปฏิกิริยาทางเคมีของสารในกลุ่มไฮโดรคาร์บอนกับออกซิเจน มีการคายความร้อนและแสง เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิง(เข้าชม 547 ครั้ง)

สมัครสมาชิก