Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Buoyant force / แรงลอยตัว

แรงลอยตัว หรือแรงพยุง (buoyant force) คือแรงที่ของเหลวกระทำกับวัตถุที่จมอยู่ในของเหลวนั้น มีทิศตรงข้ามกับแรงโน้มถ่วงของโลก แรงลอยตัวมีค่าเท่ากับน้ำหนักของของเหลวที่มีปริมาตรเท่ากับวัตถุที่จมอยู่ในของเหลวนั้น(เข้าชม 838 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก