connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

By-product / ผลพลอยได้

 

ลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการผลิตนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์หลัก โดยอาจได้จากการนำเศษ หรือของเหลือทิ้งไปแปรรูปต่อเพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น ในอุตสาหกรรมปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง ได้ผลิตภัณฑ์หลักคือปลาทูน่ากระป๋อง ผลพลอยได้อาจเป็น ปลาป่น น้ำมันปลา กลิ่นสกัดจากปลาเพื่อใช้เป็นสารแต่งกลิ่นรส (flavoring agent) เป็นต้น

น้ำมะพร้าวเป็นผลพลอยได้จากโรงงานผลิตน้ำกะทิ (coconut milk) ใช้ในการผลิต NATA de coco(เข้าชม 1,048 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก