Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Conduction / การนำ

ความสามารถในการนำพลังงานผ่านเนื้อของวัสดุ เช่น heat conduction หมายถึงการนำความร้อน; electrical conduction หมายถึงการนำไฟฟ้า(เข้าชม 664 ครั้ง)

สมัครสมาชิก