Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Consistency / ความคงตัว

ระดับความต้านทานต่อการเคลื่อนที่ หรือการแยกตัวของเนื้ออาหาร(เข้าชม 676 ครั้ง)

สมัครสมาชิก