Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Baume / โบเม

โบเม (Baume) หรือ Baumé อาจเรียกว่า degree Baumé มีสัญลักษณ์​เป็น​ oBe ​หรือ​ oBเป็น หน่วย ของความถ่วงจำเพาะ (specific gravity) ที่วัดจากไฮโดรมิเตอร์ (hydrometer) ชนิดที่เรียกว่า Degree Baumé hydrometer ซึ่งคิดโดย นักเคมีชาวฝรั่งเศส Antoine Baume ใน​ปีค.ศ.​ 1768 ​ ​สเกลชนิดนี้​ได้​รับการ​ใช้​งานอย่างกว้างขวาง​ เพราะ​มีการแสดงค่าของ​ความ​ถ่วงจำ​เพาะ​เป็น​สเกลตัวเลขที่อ่าน​ได้​ง่าย​ ​สเกลนี้​จะ​วัดได้​ค่า​เป็น​องศา​โบเม​ (degree Baume) ​ ​

 

สเกลของไฮโดรมิ​เตอร์

​ต่าง​กัน​ไปตามช่วงที่​ใช้​วัด​ความ​หนา​แน่น​ซึ่ง​มี​ 2 ​แบบ คือ

​1. แบบที่​ใช้​วัดของเหลวที่มี​ความ​หนา​แน่นมากกว่าน้ำ​ ​เช่น​ ​น้ำ​เชื่อม​ ​โดย​เทียบมาตรฐานที่อุณหภูมิ​ 15oC ​ระดับ​ใน​น้ำ​บริสุทธิ์​ไฮโดรมิ​เตอร์​จะ​ลอยตัด​กับ​ผิวหน้าของน้ำ​ที่​เลข​ 0 ​ซึ่ง​เป็น​ระดับบนสุดของสเกล​ ​และ​เมื่อ​อยู่​ใน​สารละลายที่มี​เกลือ​ (common salt) 15 ​ส่วน​ต่อน้ำ​หนักของน้ำ​ ​ไฮโดรมิ​เตอร์​ จะ​ลอย​อยู่​ ณ ​จุดหนึ่ง​ ​จุดนี้​จะ​เป็น​ขีดแบ่งช่วงของไฮโดรมิ​เตอร์​ทั้ง​หมด​ 15 ​ช่วง​ ​ระหว่างแต่ละช่วง​จะ​เป็น​ถูกแบ่ง​เป็น​ช่วงย่อยอีก​ 0-15 ​จุด

ความสัมพันธ์ของ Baumé scale กับค่าความถ่วงจำเพาะของของเหลวที่หนักกว่าน้ำ ที่อุณหภูมิ 60°F คำนวณได้จาก :

ความถ่วงจำเพาะ = 145/ (145 - °Bé)

 

2. แบบที่​ใช้​วัดของเหลวที่มี​ความ​หนา​แน่นน้อยกว่าน้ำ​ ​เช่น​ ​แอลกอฮอล์​ ​ที่​ 15oC ​ระดับที่​ไฮโดรมิ​เตอร์ลอยตัด​กับ​ผิวน้ำ​จะ​อยู่​ที่​ 0 ​ซึ่ง​เป็น​ระดับล่างสุดของสเกล​ ​และ​เมื่อ​อยู่​ใน​สารละลายเกลือ​ 10 ​ส่วน​ใน​น้ำ​ 90 ​ส่วน​ต่อน้ำ​หนัก​ ​ระดับการจม​จะ​อยู่​ที่ขีด​ 10 ​ของไฮโดรมิ​เตอร์​ ​สเกลชนิดนี้​จึง​มีขีดพักแบ่ง​เป็น​ 1-10 ​ห่าง​กัน​ระหว่างขีด​ 0-10 ​หน่วยของสเกล​

 

 

 

 

 (เข้าชม 1,522 ครั้ง)

สมัครสมาชิก