connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Controlled atmosphere storage / การเก็บรักษาแบบควบคุมบรรยากาศ

การเก็บรักษาแบบควบคุมบรรยากาศ (controlled atmosphere storage) คือ วิธีการเก็บรักษาผักและผลไม้ ในสภาวะที่มีการควบคุมอุณหภูมิต่ำ (cold storage) และควบคุมสัดส่วนบรรยากาศ คือ ปริมาณของออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ และไนโตรเจน ให้เหมาะสมและคงที่ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา ซึ่งสภาวะดังกล่าวสามารถใช้เป็นวิธีการถนอมอาหาร (food preservation) โดยลดอัตราการหายใจ ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผักและผลไม้ ให้นานขึ้นได้(เข้าชม 1,825 ครั้ง)

สมัครสมาชิก