Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Cooling / การทำให้เย็น

การทำให้เย็น เช่น การใช้ลมเย็น น้ำแข็ง น้ำเย็น ในการลดอุณหภูมิ เป็นต้น(เข้าชม 888 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก