Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Carbornated soft drink (CSD) / เครื่องดื่มน้ำอัดลม

เครื่องดื่มน้ำอัดลมเป็นเครื่องดื่มที่นิยมดื่มกันอย่างแพร่หลาย เป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยน้ำ
น้ำตาล หรือสารให้รสหวาน สารให้กลิ่น และอัดก๊าซ โดยบรรจุในภาชนะบรรจุรูปแบบต่างๆ เช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติก
และกระป๋อง เป็นต้น เครื่องดื่มนี้มีคุณค่าทางโภชนาการต่ำมาก เพราะมีสารอาหารเพียงน้ำตาลเท่านั้น หากดื่มมากเกินไป
จะมีโอกาสเสี่ยงที่ร่างกายได้รับน้ำตาลมากเกินพอ และร่างกายได้รับประโยชน์ไม่คุ้มกับราคาสินค้า(เข้าชม 569 ครั้ง)

สมัครสมาชิก