Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Fillet / ชิ้นเนื้อสัตว์

Fillet หมายถึง เนื้อปลา หรือ เนื้อ หมู ไก่ ที่เลาะเอาก้างหรือกระดูกออกแล้ว ตัดเป็นชิ้นยาวแคบ อาจหั่นด้วยมีด หรือใช้เครื่องจักร เรียกว่า filleting machine(เข้าชม 842 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก