connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Mesh

1. วัสดุที่มีการสานกันเป็นตาข่าย หรือตะแกรง

2. จำนวนช่องเปิดของตะแกรง (sieve) ต่อความยาว 1 นิ้ว

 (เข้าชม 792 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก