Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Mesh

1. วัสดุที่มีการสานกันเป็นตาข่าย หรือตะแกรง

2. จำนวนช่องเปิดของตะแกรง (sieve) ต่อความยาว 1 นิ้ว

 (เข้าชม 792 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก