Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Metal detector / เครื่องตรวจจับโลหะ

เครื่องตรวจจับโลหะ

เครื่องที่ใช้ตรวจจับโลหะ เช่น เศษเหล็ก ตะปู หรือโลหะใดๆ ที่อาจปนเปื้อนมากับวัตถุดิบ หรือปนเปื้อนระหว่างกระบวนการผลิต
ทำให้เกิดอันตรายต่อเครื่องจักร หรือเกิดอันตรายต่อผู้บริโภค หากหลุดรอดไปอยู่ในผลิตภัณฑ์อาหาร(เข้าชม 692 ครั้ง)

สมัครสมาชิก