connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Tempering

1. การปรับอุณหภูมิ และ/หรือความชื้นของวัสดุ เช่น เมล็ดธัญพืช ให้สม่ำเสมอกัน หรือมีค่าตามต้องการ

2. ในการผลิตช็อกโกแลต หมายถึง กระบวนการควบคุมการตกผลึกของไขมันโกโก้ให้มีขนาดเล็กเท่าๆ กัน โดยควบคุมอุณหภูมิ
ในช่วงจุดหลอมเหลวให้สูงกว่าอุณหภูมิห้องเล็กน้อย เพื่อให้เนื้อสัมผัสดีขึ้น

 (เข้าชม 524 ครั้ง)

สมัครสมาชิก