connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Water-in-oil emulsion / อิมัลชันชนิดน้ำ-ใน-น้ำมัน

อิมัลชันชนิดน้ำ-ใน-น้ำมัน (water-in-oil emulsion) มักเขียนว่า w/o emulsion เป็นอิมัลชัน (emulsion) ที่มีน้ำแตกตัวเป็นหยดเล็กๆ กระจายอยู่ในน้ำมัน โดยมีน้ำมันเป็นส่วนประกอบหลัก ตัวอย่างของ water-in-oil emulsionในอาหาร ได้แก่ เนย และเนยเทียมหรือมาการีน(เข้าชม 1,216 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก