Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Flight / ครีบกวาด

Flight หมายถึง ส่วนที่ยื่นออกมา เช่น ส่วนเกลียวของสกรู ครีบที่ยื่นออกมาจากเพลา(เข้าชม 672 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก