connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Fluidized bed freezer / เครื่องแช่เยือกแข็งแบบฟลูอิไดซ์เบด

เครื่องแช่แข็งแบบฟลูอิดไดซ์ (Fluidized bed freezer)  คือ เครื่องแช่เยือกแข็ง (freezer)  ใช้สำหรับแช่เยือกแข็งอาหาร ที่มีลักษณะเป็นชิ้น อาหารถูกป้อนเข้าสู่ระบบแช่เยือกแข็ง โดย เกลี่ยสม่ำเสมอเป็นชั้นบาง (bed) บนสายพานลำเลียงที่มีเจาะรู  เพื่อให้ตัวกลางการแช่แข็งคือ ลมเย็นจัด  ความเร็วสูงจากระบบทำความเย็น เป่าผ่านรูตะแกรงในทิศทางที่ตั้งฉากกับชั้นอาหาร ทำให้ชิ้นอาหารลอยตัวเป็นอิสระ อยู่เหนือตะแกรง คล้ายการเคลื่อนที่ของของไหล (fluidized)  ชิ้นอาหารคลุกเคล้าและสัมผัส แลกเปลี่ยนความร้อนกับลมเย็นจัดอย่างสม่ำเสมอทุกทิศทาง มีผลให้อุณหภูมิของอาหารลงอย่างรวดเร็ว เมืออาหารแช่เยือกแข็งอย่างสมบูรณ์ก้อจะถูกลำเลียงออกมาอย่างต่อเนื่อง ระระยะเวลาในการแช่เยือกแข็งอาหารแต่ละชนิด ปรับได้ด้วยอัตราเร็วของสายพาน สายพานอาจมีระบบเขย่า เพื่อช่วยให้การเคลื่อนที่ของชั้นอาหารให้ดียิ่งขึ้น

เครื่องแช่แข็งแบบฟลูอิดไดซ์ เหมาะกับอาหารที่เป็นชิ้นขนาดเล็ก มีรูปทรงและขนาดสม่ำเสมอ เช่น เมล็ดถั่ว ผัก ผลไม้ ขนาดเล็ก เช่น สตอรเบอรี่ บลูเบอรรี่ หรือผลไม้ที่หั่นเป็นลูกเต๋า (dice) ชิ้นเล็ก เช่น แครอท และยังเหมาะกับอาหารที่มีแนวโน้มเกาะติดกันง่าย เนื่องจากมีผิวหน้าเหนียว

ผลิตภัณฑ์อาหารแช่เยือกแข็งที่ได้จากการแช่แข็งด้วยเครื่องแช่แข็งแบบฟลูอิดไดซ์ เป็นผลิตภัณฑ์แช่เยือกแข็งแบบไอคิวเอฟ (individual quick freezing , IQF) คือแยกเป็นชิ้นๆ เป็นอิสระไม่เกาะกันเป็นก้อน เนื่องจากอัตราการแช่แข็งรวดเร็ว อาหารแช่เยือกแข็งที่ได้มีคุณภาพดี

Fluidized bed freezer

ที่มา: http://www.fao.org/docrep/003/r1076e/R1076E04.HTM

 

 (เข้าชม 3,427 ครั้ง)

สมัครสมาชิก