Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Partial pressure / ความดันย่อย ความดันบางส่วน

ความดันย่อยเป็นค่าความดันของแก๊สชนิดหนึ่งในแก๊สผสม (gas mixture) ที่บรรจุอยู่ในภาชนะปิด คิดเสมือนเมื่อแก๊สนั้นอยู่ในภาชนะปิด
เพียงชนิดเดียว(เข้าชม 738 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก