Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Immersion / การจุ่มในของเหลว

เป็นการจุ่มชิ้นอาหารลงในของเหลว เช่น การจุ่มชิ้นผลไม้ลงในไนโตรเจนเหลวเพื่อให้แข็งตัวอย่างรวดเร็ว(เข้าชม 525 ครั้ง)

สมัครสมาชิก