Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Pneumatic drier / เครื่องทำแห้งแบบใช้ลม

เครื่องทำแห้งแบบใช้ลม (pneumatic drier) หมายถึ่ง เครื่องอบแห้ง (drier) ที่ใช้สำหรับวัสดุที่เป็นเม็ด หรือเป็นผง ซึ่งวัสดุ ถูกป้อนเข้าท่อลมร้อน ไหลไปตามท่อเกิดการถ่ายเทความร้อนและความชื้นระหว่างลมร้อนกับวัสดุทำให้วัสดุแห้งอย่างรวดเร็ว

 (เข้าชม 1,005 ครั้ง)

สมัครสมาชิก