Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Sanitary / ที่ถูกสุขสักษณะ

ที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ ล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อได้ทั่วถึง ไม่เป็นที่หมักหมม หรือเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค

 (เข้าชม 546 ครั้ง)

สมัครสมาชิก