connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Slicer / เครื่องสไลซ์ หรือ เครื่องหั่นชิ้นบาง

เครื่องสไลซ์ เป็นเครื่องจักรอุปกรณ์แปรรูปอาหาร (food processing eqipment) ที่ใช้เพื่อการลดขนาด (size reduction)
โดยการหั่นให้เป็นแผ่นบาง (slicing)
ใช้สำหรับอาหารประเภทเนื้อสัตว์ แฮม ปลาเ นยแข็ง ผลไม้ และผัก

slicer

ส่วนประกอบพื้นฐานของ slicers ได้แก่ ใบมีด เช่น อาจจะเป็นใบมีดชิ้นเดียวหรือหลายชิ้นประกอบกัน หรือใบมีดแบบ
รูปจานหมุน ใบมีดปรับองศาการตัดให้ได้ชิ้นอาหารที่มีความหนาตามต้องการได้ ใบมีดอาจจะเคลื่อนที่เข้าหาอาหาร
ที่จะตัด หรือให้อาหารเคลื่อนที่เข้าหาใบมีด

ความหนาของชิ้นอาหารอาจจะถูกควบคุมด้วยเซ็นเซอร์ เช่น photocells ทำให้ได้ความหนาที่ต้องการอย่างสม่ำสมอ
ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของการฝาน ได้แก่ ความเร็วของการฝาน
เนื้อสัมผัสของอาหาร อุณหภูมิของอาหาร และ
คุณภาพของใบมีด

 (เข้าชม 940 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก