Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Smoking house / ห้องรมควัน

ห้องรมควัน เป็นห้องที่ใช้สำหรับรมควันเนื้อสัตว์ต่างๆ(เข้าชม 379 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก