Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Spouted bed drier

เครื่องทำแห้งแบบเสปาร์เตด เบด (spouted bed drier) คือ

เครื่องทำแห้ง (drier) ที่ใช้ลมร้อนที่มีความเร็วสูง เป่าให้ชิ้นวัสดุลอยพุ่งขึ้นเป็นลำในห้องอบ (drying chamber) คลุกเคล้า
และสัมผัสกับลมร้อนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความชื้น (dehydration) ของวัสดุลงอย่างรวดเร็ว เหมาะกับวัสดุที่สูญเสีย
คุณภาพได้ง่ายด้วยความร้อน และวัสดุที่เป็นเม็ดเล็กๆ เช่น เมล็ดธัญพืช ถั่วเมล็ดแห้ง(เข้าชม 457 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก