Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Streamline flow / การไหลแบบราบเรียบ

การไหลแบบราบเรียบเป็นการไหลตามแนวราบเหมือนกับ laminar flow(เข้าชม 384 ครั้ง)

สมัครสมาชิก