connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Substrate / สารเริ่มต้นในปฏิกิริยา/ซับสเตรต

สารเริ่มต้นในปฏิกิริยาทางชีวเคมี ซึ่งจะเปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์ หรือโปรดักต์ โดยมีเอนไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา (เข้าชม 354 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก