Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Substrate / สารเริ่มต้นในปฏิกิริยา/ซับสเตรต

สารเริ่มต้นในปฏิกิริยาทางชีวเคมี ซึ่งจะเปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์ หรือโปรดักต์ โดยมีเอนไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา (เข้าชม 354 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก