Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Superheated steam / ไอน้ำร้อนยวดยิ่ง

ไอน้ำร้อนยวดยิ่ง

ไอน้ำที่มีอุณหภูมิสูงกว่าค่าอุณหภูมิของไอน้ำอิ่มตัว ณ ความดันที่กำหนด(เข้าชม 425 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก