Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Supersaturation / จุดอิ่มตัวยิ่งยวด

การเกินอิ่มตัว หรือจุดอิ่มตัวยิ่งยวด(เข้าชม 309 ครั้ง)

สมัครสมาชิก