Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Thermoplastic / พลาสติกที่ขึ้นรูปด้วยความร้อน

พลาสติกที่ขึ้นรูปด้วยความร้อน

พลาสติกที่ขึ้นรูปด้วยความร้อน จะอ่อนตัวลงเมื่อได้รับความร้อน และจะแข็งตัวเมื่อเย็นลง สามารถนำกลับมาหลอมใหม่ได้(เข้าชม 332 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก