connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Total Quality Management / การจัดการคุณภาพโดยรวม

การจัดการคุณภาพโดยรวม เนื่องจากมีแนวความคิดที่ว่า คุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้องสร้างจากหน่วยงานทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง
เช่น ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวางแผน ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายสำนักงาน ฝ่ายผลิต ฝ่ายบัญชี เป็นต้น(เข้าชม 346 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก