Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Tray drier / ตู้อบแห้งแบบถาด

เป็นตู้อบที่ใช้ลมร้อน โดยนำตัวอย่างอาการ เช่น ผัก ผลไม้ และพืชสมุนไพร ใส่ในถาด แล้วนำเข้าตู้อบลมร้อนที่มีอุณหภูมิประมาณ 50-70 องศาเซลเซียส เป็นต้น ภายในตู้จะมีพัดลมดูดอากาสและความชื้นออกไป เพื่อทำให้อาหารแห้งเร็วขึ้น(เข้าชม 1,186 ครั้ง)

สมัครสมาชิก