Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

TSS

เป็นคำย่อของ total soluble solids หมายถึงของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้ในน้ำ(เข้าชม 388 ครั้ง)

สมัครสมาชิก