Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Granulation / การทำให้เป็นเม็ด

1. การทำให้เป็นเม็ด

2. วัสดุขนาดเล็กที่มีขนาดและรูปร่างไม่สม่ำเสมอ

 (เข้าชม 329 ครั้ง)

สมัครสมาชิก