Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Grease / กรีซ

เป็นการทาหรือเคลือบด้วยไขมัน

1. ไขมันจากสัตว์

2. จาระบี(เข้าชม 850 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก