connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Hydrophilic / ชอบน้ำ ไฮโดรฟิลลิก

 

Hydrophilic หมายถึง สารหรือไอออนที่ชอบรวมกับน้ำ ดูดน้ำได้ ละลายในน้ำได้ง่าย ตัวอย่างเช่น เกลือ น้ำตาล กรด(เข้าชม 2,274 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก