connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Latent heat / ความร้อนแฝง

 

ความร้อนแฝง (latent heat) หมายถึง ปริมาณความร้อนที่ทำให้สสารเปลี่ยนสถานะ โดยที่อุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลง เช่น ความร้อนแฝงที่ใช้เปลี่ยนสถานะจากน้ำเป็นน้ำแข็งในการแช่เยือกแข็ง (freezing) อาหาร

 (เข้าชม 1,795 ครั้ง)

สมัครสมาชิก