Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Reciprocating pump

ปั๊มแบบอัตราการไหลคงที่ (positive displacement pump) ชนิดหนึ่ง ที่มีชิ้นส่วนภายในเคลื่อนที่กลับไปมา (reciprocate) เพื่อสูบและอัด
ของเหลว เช่น ปั๊มแบบลูกสูบ (piston pump หรือ plunger pump) เป็นปั๊มที่มีลูกสูบ (piston) ซึ่งเคลื่อนที่กลับไปมาในกระบอกสูบ (cylinder) เพื่อสูบและส่งของเหลวเป็นจังหวะ ปั๊มแบบไดอะแฟรม (diaphragm pump) เป็นปั๊มที่ภายในมีแผ่นบางซึ่งยุบตัวด้วยแรงอัดของอากาศ หรือ
แรงกล ทำให้สูบและผลักของเหลวเป็นจังหวะ(เข้าชม 1,391 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก