Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Refrigerator / ตู้เย็น

ตู้เย็น ตู้แช่ การเก็บรักษาอาหารด้วยความเย็น(เข้าชม 530 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก