Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Hydroponic / การปลูกพืชในน้ำ

เป็นการปลูกพืชในน้ำที่มีสารอาหารตามที่พืชต้องการละลายอยู่ในความเข้มข้นท่ีเหมาะสมกันพืชแต่ละชนิดด้วย(เข้าชม 397 ครั้ง)

สมัครสมาชิก